Contemporary Danish artist based i Copenhagen. In my artistic practice I use photography as a platform to comment on socially, politically and culturally oriented topics. From a photographic starting point I challenged my work through text, installation, collage, audio and video, to ask the question: Do we see what we think we see? I am interested in how, why and by whom the history is written. In my artistic work, I investigate in politicized contexts with the aim of trying to map out the smaller – but no less interesting – stories that reflect current political issues.

Malene Nors Tardrup

I min kunstneriske praksis benytter jeg mig af fotografiet som platform, hvorpå jeg kan kommentere på socialt, politisk og kulturelt orienterede emner. Mit fotografiske udgangspunkt udfordrer jeg med tekst, installation, collage, lyd og video, for at stille spørgsmålet: Ser vi det, vi tror vi ser? Jeg er optaget af, hvordan, hvorfor og af hvem historien skrives. Udvælgelse af sandheder og virkelighed som empiri – i mine værker – sker på baggrund af research. I mine værker undersøger jeg politiserede kontekster med det fokus, at forsøge at kortlægge de mindre – men ikke mindre interessante – fortællinger, der ligger bag aktuelle politiske problematikker. Jeg peger på kulturelle processer ved at genfortælle historier om vores ophav og kultur med nye perspektiver.