Current

OM GRÆNSEDRAGNINGER, HANDELSRUTER & TRÆKFUGLE – et stedspecifikt og researchbaseret værk til politi- og toldmyndigheder i Padborg // Lige så længe mennesker har udforsket verden, har vi sat grænser i den. Netop nu får grænselandet – som det jævnligt gør – politisk bevågenhed, for vores lukkede porte skal afskærme os fra en viruspandemi. Men modsat…Continue Reading “TIL GRÆNSEN”

RECIDENCY: ACCADEMIA DI DANIMARCA / DET DANSKE INSTITUT I ROM. 1.10.–31.10.2019. In the project – The who and why of Guiseppe Ottoli Zabelo – I will try to map my Italian family history by useing the essence of immigration as an overall view and perspective. My Sicilian great-grandfather, Guiseppe Ottoli Zabelo (1889-1948), was born in…Continue Reading “The who and why of Guiseppe Ottoli Zabelo”

MAKE A WISH! At the public garden Abna Alquds (Sons of Jerusalem) a sound installation performance creates a wishing well. Different rhythms of water and ambiguous environments create a space that’s connected with essence of life as well as one of the current problems in Palestinian society. Water isn’t present. On the first RE-Viewing Jerusalem:…Continue Reading “Suspense of hodophopia – the life of the wishing well”

SUSPENSE OF HODOPHOBIA – The Life of Fear is a 15 min video, looped. The installation consists of 4 screens of each 15 min video. All 4 videos are played simultaneously with one soundtrack. ”Hodo” betyder vej, ”Phobia” frygt. Vores værk ”SUSPENSE OF HODOPHOBIA – the life of fear” er en fortælling om frygtens væsen….Continue Reading “Suspense of hodophobia – The life of fear”

I lyset af debatten om grænsehegn og flygtningestrømme der præger ”Europas nye virkelighed”, har Kunsthal NORD haft en satellit på Ravnkildevej i Aalborg Øst, hvor Malene Nors Tardrup og Noor Abu Arafeh i et tæt kunstnerisk samarbejde, og på tværs af vidt forskellige kulturelle baggrunde, har skabt et stedspecifikt, relationelt og borgerinddragende kunstprojektet, Publishing House:…Continue Reading “Publishing House: Re-write History”

Tur Retur (round trip) is a conceptual walk. A tribute to found moments, natures ready-mades, slowness and the landscape. Tur Retur er en konceptuel gåtur. En hyldest til fundende øjeblikke, naturens ready-mades, langsomheden og landskabet. 2013 © Malene Nors Tardrup