OM GRÆNSEDRAGNINGER, HANDELSRUTER & TRÆKFUGLE
– et stedspecifikt og researchbaseret værk til politi- og toldmyndigheder i Padborg

// Lige så længe mennesker har udforsket verden, har vi sat grænser i den. Netop nu får grænselandet – som det jævnligt gør – politisk bevågenhed, for vores lukkede porte skal afskærme os fra en viruspandemi. Men modsat trækfugle, der bevæger sig i egne mønstre og blæser på nationer, bæres virus rundt i verden af mennesker. Også naturen går forskelligt TIL GRÆNSEN.
Velkommen til et stedsspecifikt researchorienteret værk, hvor lokal natur- og kulturhistorie inviterer beskuerne til at undersøge grænsedragningens essens: Hvad skal der til, før vi sætter en grænse i dag?

ÆSTETIK & KONCEPT
Gamle, lokale landkort og stedkendte trækfugle udforsker grænsedragningers betydning. Værket leger med farver, der breder sig fra gulv til loft, alt efter lysets retning og styrke igennem store transparente flader, som udtrykker Padborg og omegns historie med flere fotografiske fortællinger. Værket drager bl.a. paralleller til Gendarmstien, ”Glasvejen” og den essentielle østatlantiske trækrute for vandfugle, hvor Vadehavet har central plads. Ekskurserne vidner om naturfænomener og kultur i den nære verdenshistorie, og de fotografiske vidner viser, hvad grænser er, og hvad vi bruger dem til.

Når sollyset falder ind ad Politi og Toldstyrelsens sydvendte vinduer, kaster farver fra kantines glasvæg og trappeopgangens glasværn et farvespil af sig og minder os om havets guld, fjerdragter, glasperler fra Mesopotamien, ordensmagt og skoven. Udtrykket ændrer sig alt efter lyskilder og tidspunkter på dagen. Om aftenen vil kunstudsmykningen kunne ses udefra med elektrisk lys indefra, og TIL GRÆNSEN vil få et nyt udtryk. Ligesom når vi historisk er i lyse tider – så ser vi grænsesætninger i ét perspektiv. I mørkere tider ændrer vi opfattelse.

MATERIALER & METODE
Vi handler på tværs af grænser, og vi dør for at tegne nye, imens trækfuglene krydser dem uden at ænse, hvad vi har på spil. Bevægelserne, der har tegnet sig i lokalområdet i hvert fald siden bronzealderens handelsruter, belyses i TIL GRÆNSEN af historiske kort fra SDFE og GeoDanmark, luftfotografier/ortofotos fra KRAK i perioden 1954-2018 og fuglemotiver fra Dansk Ornitologisk Forening. Alt sammen fra det nære lokalområde. Landskabet set i fugleperspektiv, fritlagte afbildninger samt fotografier af Vadehavets trækfugle og Sort Sol-fænomenet bearbejdes og får et æstetisk, grafisk udtryk.

For at skabe de fortællende og lyslevende flader i rummene bruger jeg digitalt keramik print på lamineret sikkerhedsglas (med farvefolie/Semco Color Vanceva). Ved at bruge glas med print og folie som gennemgående materiale og metode bliver foyeren, trappeopgangen og kantinen med dens nye glasparti til en helhedsoplevelse. Trappeopgangen opføres med en glas-baldustrade fra kælder til første sal og forbinder husets etager med det samme kunstneriske udtryk, som beskuerne møder i foyeren og kantinen. På udvalgte områder og i forskellige formationer udsmykkes vægge også.