Tur Retur (round trip) is a conceptual walk. A tribute to found moments, natures ready-mades, slowness and the landscape. Tur Retur er en konceptuel gåtur. En hyldest til fundende øjeblikke, naturens ready-mades, langsomheden og landskabet. 2013 © Malene Nors Tardrup

Det fotografiske værk tager udgangspunkt i den traditionelle idé om fotografiet som værende et medie, der ‘fastfryser’ øjeblikke fra virkeligheden og som efterfølgende foreviges på det fotografisk papir. I følge den (gængse) fotografiske status, opfattes fotografiet statisk og uforanderlig – det fotografiske øjeblik er urørligt og ligeledes er den fotografiske relationen til virkeligheden.

På vej mod det fotografiske billede (2012)

Set i et historisk perspektiv er fotografiet på mange måder blevet kategoriseret som værende enten dokumentarisk eller iscenesat. Men ved at sammensmelte det dokumentariske og det iscenesatte, kan man overkomme de kategoriseringer, som de begge har været begrænset af i en kunstnerisk kontekst: at det iscenesatte hører til det ikke-virkelige, fiktionens og kunstens verden og…Continue Reading “På vej mod det fotografiske billede”

The photographic series Replacement Migration – Portraits from the 21st century portrays a number of Europeans living in the Arab world and people from the Middle East who have taken up residence in Europe. All the participants have grown up in their native country and thus they have brought their own cultural backgrounds with them….Continue Reading “Replacement Migration – Make Yourself at Home”