Last Updated:

Hjemstavnsbilleder

Categories collage, exhibition, photo

Hvordan sikrer vi i det globaliserede samfund at alle får retten til en hjemstavn og hvordan sikrer vi at alle får muligheden for at kunne udtrykke den?

Hjemstavnsbillede(r) består af 10.000 vis af fotografier, der til sammen danner et fælles billede. Konceptet er, at ud fra en multietnisk masse og et mangfoldigt billedmateriale, skabes en art forenet hjemstavnsbillede.

Hjemstavnsbillede(r) kan fungere som en illustration på, hvordan små fortællinger former større mønstre, idet de peger på forbindelsen mellem tradition og nybrud, det singulære og universelle, det særlige og almene.