Last Updated:

På vej mod det fotografiske billede

Categories book, photo
På vej mod det fotografiske billede (2012)

På vej mod det fotografiske billede – Om fakticitetsfotografiet som kunstnerisk undersøgelse

2012

Set i et historisk perspektiv er fotografiet på mange måder blevet kategoriseret som værende enten dokumentarisk eller iscenesat. Men ved at sammensmelte det dokumentariske og det iscenesatte, kan man overkomme de kategoriseringer, som de begge har været begrænset af i en kunstnerisk kontekst: at det iscenesatte hører til det ikke-virkelige, fiktionens og kunstens verden og at dokumentarismen (re)præsenterer virkeligheden og sandheden.

Fakticitetsfotografiet er en genre-fusion og et mulighedsfelt, som gør at både iscenesættelsen og dokumentarismen får mulighed for at generere noget nyt sammen – frem for at stå som to modpoler, der ikke kan forenes eller tale sammen. Indgangsvinklen til fakcititetsfotografiet er at mediere mellem disse to genrer for her igennem at skabe et samlet fotografisk udtryk, der bevidst bearbejder og undersøger nogle af de mange mulige virkemidler, udsagn og virkeligheder, som det fotografiske medie rummer.

Digitaliseringen har ikke omstyrtet fotografiets særegne realisme – kun rokket ved den. Fotografiet er i princippet uændret, men den teknologiske udvikling har forandret vores forståelsesrammer for mediet. Den egentlige kerne er således vores syn på fotografiet.

Malene Nors Tardrup (f.1974) er billedkunstner / MA fra Det Kgl. Danske Kunstakademi – Teori & Formidling.

fakta om bogen

Forside illustration: En Ægte Tæppe Fortælling – Nain, Malene Nors Tardrup. Design: Mie Jensen. Tryk: Fluxprint. Farvetryk i fire farver. Printed in Denmark. Oplag: 200 kopier. Forlag: KKart: ISBN: 978-87-92850-01-0.Billedkreditering: jan Banning, Gregory Crewdson, Gohar Dashti, Miklos Gaál, Nermine Hamman, Astrid Kruse Jensen, Boris Mikhailov, Ebbe Stub Wittrup. Tak for råd og vejledning af Carsten Juhl, Mette Sandbye og Jacob Nielsen. Bogen er støttet af: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg, Københavns Billedkunstudvalg og Dansk Journalistforbunds Ophavsretfond. 2012 ©Malene Nors Tardrup